bảng giá thiết bị vật liệu lọc hồ cá koi

Cakoidep.com - Báo Giá Vật Liệu Lọc Và Thiết Bị Hồ cá Koi

 

Chuyên cung cấp các loại thiết bị, máy móc, vật tư, thức ăn, chế phẩm thuốc & xử lý nước cho hồ cá koi, hàng chính hãng, có bảo hành.

 

 

STT TÊN SP KÍCH THƯỚC ĐVT GIÁ  BÁN LẺ
1 JMAT
2 Jmat không keo  1Mx2Mx0,4M Tấm 550.000
3 Jmat có keo  1Mx2Mx0,4M Tấm 820.000
4 CHỔI LỌC XANH
5 Chổi lọc xanh 40cm 40 CM Cây  15.000
6 Chổi lọc xanh 60cm 60 CM Cây  17.000
7 Chổi lọc xanh 80cm 80 CM Cây  20.000
8 Chổi lọc xanh 100cm 100 CM Cây  24.000
9 Chổi lọc xanh 1200cm 120 CM Cây  27.000
10 CHỔI LỌC ĐEN
11 Chổi lọc 40cm 40 CM Cây  11.000
12 Chổi lọc 60cm 60 CM Cây  13.000
13 Chổi lọc 80cm 80 CM Cây  18.000
14 Chổi lọc 100cm 100 CM Cây  20.000
15 Chổi lọc 1200cm 120 CM Cây  22.000
16  
17 Dây sủi Nano  16mm Mét 29.000
18 Hạt Kaldnet  8 cánh , MICRO Kg 57.000
19 Sứ Thanh Hoa Mai  15CMx4CMx4CM Thanh 5.000
20 Sứ Thanh Hoa Mai  15CMx4CMx4CM Thùng 154 Thanh 650.000
21 Sứ mè  15CMx4CMx4CM Thanh 6.000
22 Sứ mè  15CMx4CMx4CM Thùng 154 Thanh 700.000
23 Sứ Nhẫn trắng   Kg 35.000
24 Sứ Nhẫn trắng   Bao 460.000
25 Đá lông vũ  2-4CM BAO 180.000
26 San Hô vụn   kg 8.000
27 Than hoạt Tính   kg 19.000
28 Than hoạt Tính   Bao 20kg 340.000
29 Nham thạch đỏ    kg 8.000
30 MÚT
31 Mút đen 50x50x5 50x50x5cm Tấm 50.000
32 BÔNG LỌC
33 Bông lọc miếng   miếng 6.000
34 Bông lọc kg   1 kg 90.000
35 Bông lọc xanh nhỏ 64x12x2cm miếng 18.000
36 Bông lọc xanh lớn 90x30x2cm miếng 31.000
37 TÚI LỌC
38 Túi lọc 2 mặt 18x35cm cái 40.000
39 Túi lọc 3D 19x36cm cái 40.000
40 Túi lọc chống tràn   miếng 40.000
41 SỨ MOUNT TREE
42 SỨ CỦ SEN ROOT 1 16.5X4.5CM  THÙNG 60 THANH 2,250.000
  SỨ CỦ SEN ROOT 1 16.5X4.5CM  THANH 40.000
43 SỨ CỦ SEN ROOT 2 25X8CM THÙNG 15 THANH 1,720.000
  SỨ CỦ SEN ROOT 2 25X8CM Thanh 125.000
44 SỨ CỦ SEN ROOT 3 25X8CM THÙNG 12 THANH 1,820.000
  SỨ CỦ SEN ROOT 3 25X8CM THANH 160.000
45 ĐĨA SỦI ĐÁ 
46 12CM     85.000
47 15CM     95.000
48 20CM     150.000
49 BƠM PERIHA
50 Bơm Periha PD-4200 10W-1400L/H-1.2m Cái 160.000
51 Bơm Periha PD-5200 25W-2100L/H-2m Cái 230.000
52 Bơm Periha PD-6200 30W-2700L/H-2.6m Cái 280.000
53 Bơm Periha PD-7200 35W-3100L/H-2.8m Cái 330.000
54 Bơm Periha PD-8200 65W4500L/H-3.8m Cái 410.000
55 Bơm Periha PB-5000 10W-15W-20W Cái 1,300.000
56 Bơm Periha PB-7000 20W-25W-30W Cái 1,320.000
57 Bơm Periha PB-9000 30W-40W-50W Cái 1,390.000
58 Bơm Periha PB-10000 40W-50W-60W Cái 1,420.000
59 Bơm Periha PB-12000 50W-60W-70W Cái 1,450.000
60 Bơm Periha PB-14000 60W-70W-80W Cái 1,500.000
61 Bơm Periha PB-16000 70W-80W-90W Cái 1,550.000
62 Bơm Periha PB-18000 80W-90W-100W Cái 1,650.000
63 Bơm Periha PB-20000 90W-100W-110W Cái 1,700.000
64 Bơm Periha PB-23000 120W-130W-140W Cái 1,750.000
65 Bơm Periha PB-25000 140W-150W-160W Cái 1,800.000
66 Bơm Periha PG-25000 50W-600W-70W Cái 1,980.000
67 Bơm Periha PG-35000 110W-35000l/h Cái 2,380.000
68 Bơm Periha PG-40000 120W-130W-140W Cái 2,430.000
69 Bơm Periha PG-50000 180w-50000l/h 3.5M Cái 2,580.000
70 Bơm Periha PG-60000 250W-270W-300W Cái 2,750.000
71 BƠM AC PUMP
72 AC 12000   Cái 1,290.000
73 AC 15000   Cái 1,450.000
74 AC 20000   Cái 1,550.000
75 AC 25000   Cái 1,750.000
76 AC 30000   Cái 2,600.000
77 AC 40000   Cái 2,800.000
78 DCP 6000 55W-6000L/H 3.6M Cái 1,300.000
79 DCP 9000 80W-9000L/H 4.3M Cái 1,500.000
80 DCP 12000 85W-12000L/H 4.8M Cái 1,620.000
81     Cái  
82 ĐÈN UV FORT DI
83 ĐÈN UV 9W   Cái 250.000
84 ĐÈN UV 20W   Cái 350.000
85 ĐÈN UV 30W   Cái 430.000
86 ĐÈN UV 40W   Cái 480.000
87 ĐÈN UV 55W   Cái 500.000
88 ĐÈN UV 75W   Cái 650.000
89 ĐÈN UV 100W   Cái 730.000
90 SỦI OXY PERIHA
91 MA 60 2.5W 2.5L/P CÁI 90.000
92 MA 1000 4.5W- 10L/P CÁI 240.000
93 MA 2000 5.5W - 12L/P CÁI 250.000
94 MA 4000 15W - 30L/P CÁI 600.000
95 MA 8000 45W - 60L/P CÁI 990.000
96 MA 12000 55W - 90L/P CÁI 1,320.000
97 MA 18000 85W - 120L/P CÁI 1,530.000
98 SƯỞI PERIHA
99 HE 200 200W CÁI 160.000
100 HE 300 300W CÁI 190.000
101 HE 500 500W CÁI 280.000
102 SỦI TÍCH ĐIỆN HAILEA      
103 CP 60 80W - 60L/P   1,500.000
104 CPA 120  28W - 120L/P   2,200.000
105 SỦI TÍCH ĐIỆN JEBO
106 9950 2W - 5L/P   220.000
107 9970 3.5W - 8L/P   470.000
108 SỦI TÍCH ĐIỆN SOBO
109 SB 4000 2W - 5L/P   270.000
110 SB 10000 5W - 8L/P   550.000
111 SỦI TÍCH ĐIỆN HAILEA 
112 Hailea CP 60 80w-60l/p   1,450.000
113 Hailea CPA 120 28W - 120L/P   2,200.000
114 SỦI TÍCH ĐIỆN RESUN
115 Resun ACD 30 20w-30l/p   940.000
116 Resun ACD 80 60w-80l/p   1,800.000
117 Resun ACD 130 90w-130l/p   2,200.000
118 BƠM JEBAO
119 Jebao TM 5000 40w 5000l/H - 3.5M   750.000
120 Jebao TM 6500 50W 6500L/H 4M   780.000
121 Jebao TM 8000 65W 8000L/H - 4.5M   870.000
122 Jebao TM 10000 75W 10000L/H - 5M   930.000
123 Jebao LP 16000     1,200.000
124 Jebao LP 22000     1,250.000
125 Jebao LP 26000     1,750.000
126 Jebao LP 35000     2,040.000
127 Jebao LP 45000     2,320.000
128 Jebao LP 55000     2,470.000
129 SỦI JEBAO
130 Jecod PA 80 55W 80L/P   1,300.000
131 Jecod PA 100 65w 100l/p   1,360.000
132 Jecod PA 150 125w 150l/p   2,520.000
133 Jecod PA 200 210W 200L/P   2,600.000
134 SỦI RESUN
135 Sủi resun LP20     690.000
136 Sủi resun LP40     1,150.000
137 Sủi resun LP60     1,400.000
138 Sủi resun LP100     1,950.000
139 Sủi resun LP200     4,600.000
140 HÚT MẶT HỒ KOI
141 34-90     150.000
142 42-90     150.000
143 49-90     150.000
144 60-114     200.000
145 Hút mặt răng lamella 60-114     240.000
146 Hút mặt tràn Lamella 60-114     550.000
147 VỢT CÁ
148 Vợt không đáy Đường kính 30cm    400.000
149 Vợt bán nguyệt  Đường kính 50cm, cán dài 1m5   450.000
150 Vợt trong Inox Đường kính 60cm cán dài 1m5   720.000
151 VI SINH
152 Vi sinh Extra chai 250ml     80.000
153 Vi sinh Extra chai 500ml     140.000
154 Vi sinh Extra chai 1000ml     250.000
155 BAKKI HỒ CÁ KOI
156 Bakki Nguyên thủy  Khay Dài 68cm; Rộng 35cm; Cao 24cm    200.000
157 Bộ 3 khay hoàn thiện Gồm khay và bộ mưa hoàn chỉnh   750.000
158 Bộ 4 khay hoàn thiện Gồm khay và bộ mưa hoàn chỉnh   990.000
159 Bộ 5 khay hoàn thiện Gồm khay và bộ mưa hoàn chỉnh   1,220.000
         
  Lưu Ý: Giá không bao gồm phí vận chuyển     

 

Chi tiết giá tốt khi mua số lượng Liên hệ zalo: 0902.440.919

  • Hot Line
    0902.440.919
  • Tp Hô Chí Minh
    781/12 lê đức thọ, p16, Gò Vấp
  • Mon-Fri: 8:30-5:30
    Sat-Sun: 9:00-12:00
start typing and press enter to search